Vol349清甜妹子仓井优香大尺度私房兔耳装全裸撩人诱惑50P仓井优香美媛馆

Vol349清甜妹子仓井优香大尺度私房兔耳装全裸撩人诱惑50P仓井优香美媛馆

取屋雷下士,以水和,敷之立愈。头发秃《葛氏方》云∶烧鲫鱼末,以酱汁和敷之。

《葛氏方》云∶密取马□毛系衣中,勿令知耳。 若疮瘥十数年后,食落葵便发。

又方∶取斑蝥一枚,火烧捣末,苦酒和敷上。 又云∶勿食雀肉并雀脑,令人雀盲。

 丙申丁酉生,多病。《千金方》云∶灸脐上下各半寸,及灸足太阴各一壮。

内容:《病源论》云∶蜂类甚多,而方家不具显其名。先针刺伤出新血数过,漱去之。

急作栀子豉汤,服三剂瘥。 雌者,用当屋瓦沟下泥敷之,若不值天雨,无泥,可用新汲井水从屋上淋于下取泥《苏敬本草注》云∶捣麻叶敷之。

Leave a Reply